Privacy Statement

Just Active gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens dat nu is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Om de behandeling of training zo goed mogelijk uit te voeren is het noodzakelijk om een registratie bij te houden van wat persoonlijke gegevens, te denken aan de NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, persoonlijke (medische) gegevens etc. Om ervoor te zorgen dat zorgvuldig met deze gegevens wordt om gegaan, zijn er bepaalde rechten en plichten van toepassing.

Reglement:
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke (medische) gegevens;
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
• Als jouw trainer / voedingsconsulent heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik hanteer een geheimhoudingsplicht;
• Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je verzoeken deze te wijzigen;
• Jouw NAW-gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen;
• Jouw gegevens worden 7 jaar na beëindiging van lidmaatschap op behandeling bewaart.

GOOGLE ANALYTICS
Voor het optimaal laten functioneren van de website wordt er gebruik gemaakt van google analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met google. Hierdoor zal:
• Het laatste octet van jouw ip adres worden gemaskeerd
• Jouw gegevens niet worden gedeeld
• Er wordt geen gebruik gemaakt van andere google diensten in combinatie met Google Analytics – cookies

Meer informatie:
Bij vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via telefoonnummer 06-42054386 of via info@justactive.nl

keyboard_arrow_up